Odwołanie konferencji z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej"

W imieniu organizatorów, chcielibysmy poinformować, że ze wzgledu na zaistniałą sutuację zwiazaną z pandemią Konferencja z cyklu „Zagadnienia Surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, która miała się odbyć w dniach 11 – 14 października 2020 r. w Zakopanem jest odwołana.

Konferencja w przyszłym roku odbedzie sie w terminie 17-20 października 2021 w Zakopanym.


Zmarł prof. dr hab. inż. Roman Ney

prof

Z ogromnym żalem informujemy, że 25 sierpnia 2020 r. w wieku 89 lat zmarł prof. Roman Ney – wybitny geolog, profesor nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Roman Ney urodził się 18 lutego 1931 r. w Pińsku. W 1955 r. ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, w 1962 r. uzyskał stopień doktora, w 1967 r. – doktora habilitowanego, w 1972 r. – prof. nadzwyczajnego, a w 1976 r. – profesora zwyczajnego.

Profesor Roman Ney był wybitnym specjalistą i autorem kilkuset publikacji z zakresu geologii złóż węglowodorów, geologii regionalnej, poszukiwań naftowych, gospodarki surowcami mineralnymi, polityki energetycznej oraz energii geotermalnej i innych odnawialnych źródeł energii. Opracował podstawy naukowe nowego interdyscyplinarnego kierunku badań – gospodarka surowcami mineralnymi. Był współtwórcą polskiej szkoły wykorzystania energii geotermalnej, a także wybitnym geologiem naftowym. Był również nauczycielem wielu pokoleń geologów.

Pierwszym i najważniejszym miejscem pracy Profesora była jego Alma Mater – Akademia Górniczo-Hutnicza, w której pracował w latach 1952-2002. W latach 1972–1975 oraz 1979–1981 pełnił funkcję Rektora AGH, w latach 1979-1992 był dyrektorem Instytutu Surowców Energetycznych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, a w latach 1995-2001 kierował Katedrą Polityki Energetycznej na Wydziale Paliw i Energii.

W 1976 roku wybrano go członkiem korespondentem, a w 1986 roku członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 1984-1988 był Sekretarzem VII Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, w latach 1988-1989 Sekretarzem Naukowym PAN, a w latach 1990-1992 Wiceprezesem PAN. Profesor Roman Ney był inicjatorem powstania Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz jego pierwszym, wieloletnim Dyrektorem (1986-2004), a następnie Przewodniczącym Rady Naukowej (2005-2014). Był on  także inicjatorem powstania Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, jego wieloletnim Przewodniczącym (1979-2007), a następnie Honorowym Przewodniczącym (2008-2020). Był również Honorowym Członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN

Profesor Roman Ney po zakończeniu pracy na AGH oraz po zaprzestaniu pełnienia funkcji Dyrektora IGSMiE PAN był przez dwie kadencje Rektorem Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach (2004-2010).

W latach 1974–1978 Profesor zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w latach 1989–1991 był posłem na Sejm X kadencji.

Od 1989 r. Profesor był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Był także członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz redaktorem naczelnym kilku czasopism naukowych.

Profesor pełnił także m.in. funkcję Przewodniczącego Państwowej Rady Energetycznej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, Członka Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Członka Rady Nadzorczej Geotermii Podhalańskiej S.A.

W 1998 r. Profesor Roman Ney otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w 2005 r. tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie), Medal „Za zasługi przy odnowie zabytków Krakowa”.

Profesor Roman Ney był wybitną postacią z bardzo bogatym życiorysem. Był uznanym naukowcem, ale zarazem wspaniałym organizatorem i człowiekiem z wizją. Będziemy Go mieć we wdzięcznej pamięci.

Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia


Posiedzenie prezydium KPE PAN (w formie telekonferencji) - 07 maja 2020

W posiedzeniu wzięli udział:

 1. dr hab. inż. Janusz LEWANDOWSKI, Politechnika Warszawska
 2. dr hab. inż. Waldemar DOŁĘGA, Politechnika Wrocławska;
 3. dr hab. Aleksander STACHEL, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 4. dr hab. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska, Gliwice
 5. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ, Politechnika Śląska, Gliwice
 6. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 7. dr inż. Stanisław TOKARSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 8. dr hab. inż. Bolesław ZAPOROWSKI, Politechnika Poznańska
 9. dr hab. inż. Wojciech BUJALSKI, Politechnika Warszawska

Podczas posiedzenia poruszono następujące tematy:

 1. Informacja o planowanej konferencji KPE PAN
  1. prof. Lewandowski przedstawił aktualny stan organizacji konferencji poświęconej nowej polityce energetycznej z uczestnictwem między innymi Ministra Michała Kurtyki i JM Rektora PW Jana Schmidta. Ze względu na sytuację epidemiczną, została przełożona na bliżej nieokreślony czas.
  2. W dyskusji Prezydium ustaliło, że należy odłożyć wydarzenie na jesień roku 2020 z nadzieją, że uda się zorganizować wydarzenie z fizyczną obecnością uczestników (odrzucono pomysł organizacji spotkania w formie wirtualnej).
  3. Ustalono również, że tematy jakie miały być poruszone na konferencji są bardzo aktualne i dynamicznie się rozwijające w związku z tym zostało zaproponowane umieszczenia materiałów dotyczących tych zagadnień na stronie KPE PAN aby spowodować dyskusję członków KPE PAN nad tymi tematami. W szczególności, w związku z intensywnymi pracami nad strategiami sektorowymi i regulacjami związanymi z osiągnięciem neutralności klimatycznej przez gospodarkę europejską w 2050 r., dr StanisławTokarski zaproponował utworzenie zakładki „zielony ład”. Prof. Lewandowski poprosił członków prezydium o przesyłanie materiałów jakie mogłyby być tam umieszczane.
 2. Kolejnym tematem było krótkie omówienie dokumentu KE „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy” (przesłany 7.05.2020 r., w załączeniu do członków Prezydium), opublikowanego 11 marca 2020 r. i poddanie pod dyskusję celowość i wsparcia powołania specjalnego zespołu przy ministrze ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).Celem Zespołu byłoby, równolegle do tworzenia strategii europejskiej, opracowanie polskiej ścieżki skutecznego wykorzystania produktów wtórnych powstałych w wyniku wydobycia surowców energetycznych i minerałów, oraz ich energetycznego wykorzystania.
  1. W konkluzji Prezydium ustaliło, że KPE PAN wystosuje list z poparciem takiej inicjatywy.
  2. Prof. Janusz Lewandowski przygotuje treść propozycji takiego listu i roześle do członków KPE PAN w celu akceptacji lub wniesienia poprawek.
 3. prof. Janusz Lewandowski i prof. Janusz Kotowicz przedstawili informacje o pracach nad nowym programem badawczym finansowanym przez NCBiR nakierowanym na energetykę
  1. W dyskusji ustalono, że KPE PAN może udzielić swojego poparcia w celu powołania takiego programu.
 4. Profesor Tadeusz Chmielniak zwrócił uwagę na potrzebę uaktywnienia strony internetowej komitetu poprzez zamieszczania na niej informacji o aktualnych problemach energetyki. Ustalono, że członkowie Prezydium możliwie pilnie prześlą propozycje materiałów, które mogłyby znaleźć się na stronie, i działania takie zostaną podjęte przez przewodniczącego i sekretarza. Informacja o nowej formule strony zostanie przesłana do członków Komitetu.
 5. Ustalono, że za około miesiąc Prezydium KPE PAN spotka się z zdalnie z wykorzystaniem wideo- lub telekonferencji.

Posiedzenie prezydium KPE PAN - 23 stycznia 2020

Na posiedzeniu poruszono następujące zagadnienia:

 1. Omówiono przygotowania raport z działalności KPE PAN za rok 2019
 2. Przedyskutowane planu działalności na rok 2020 a w tym ustalono
  1. Odbędą się dwie konferencje własne przy czym
   1. Konferencja pierwsza w dniu 23 kwietnia 2020 na temat polityki energetyczna i program na rzecz energii i klimatu
   2. Konferencja druga na jesieni (szczegółowy data zastania podana w późniejszym terminie) dotycząca programów strategicznych dla energetyki
 3. Brak Wolnych wniosków

Posiedzenie KPE PAN - 21 listopada 2019

Zebranie plenarne Komitetu Energetyki PAN połączone z seminarium pt.:
Wybrane problemy elektroenergetyki – jakoś energii i ceny węzłowe

Termin zebrania: 21 listopada 2019 r., godzina: 11:00-15:30
Miejsce spotkania: Siedziba PSE S.A., Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165
  Program spotkania
11:00-11:15 Przywitanie uczestników, wręczenie nieodebranych powołań członkom Komitetu
11:15-11:45 Zbigniew Hanzelka (AGH) – „Pojęcie jakości energii, definicje, parametry”
11:45-12:25 Jarosław Rączka (PSE S.A.) – „Jakość energii w sieci przesyłowej”
12:25-13:00 Maciej Mróz (Tauron Dystrybucja S.A.) – „Jakość energii w sieci dystrybucyjnej”
13:00-13:30 Roman Korab (PŚl.) – „Krótkookresowe ceny węzłowe energii elektrycznej – sposób wyznaczania i interpretacja”
13:30-14:00 Dyskusja
14:00-15:15 Lunch/Zwiedzanie dyspozytorni KSE
15:15-15:30 Krótka informacja o pracach Komitetu

Posiedzenie prezydium KPE PAN - 30 maja 2019

W dniu 30 maja odbyło się posiedzenie prezydium KPE PAN.


Informacje na temat aktualnych konferencji organizowanych pod patronatem KPE PAN

>>przejdź do działu KONFERENCJE


Opracowanie KPE PAN - Polska Energetyka do 2050.

 

Prezydium Komitetu PE PAN przedstawia opracowanie: 

Polska Energetyka do 2050. Wybrane zagadnienia technologicznePosiedzenie KPE PAN - 12 grudnia 2018

Program

1. Otwarcie
2. Informacja o dokumencie polityka energetyczna polski do 2040 - prof. B. Zaporowski ( w załączeniu)
3. Sprawozdanie z działalności komitetu w kadencji 2015-2018 - prof. T. Chmielniak ( w załączeniu)
4. Dyskusja
5. Sprawy bieżące
 
Tadeusz Chmielniak


Posiedzenie KPE PAN - 25 maja 2018

 

W dniu 25 05 2018 odbyło się kolejne seminarium Komitetu Problemów Energetyki PAN. W jego trakcie wygłoszono następujące referaty:

 1. J. Sobolewski (ME) - Program polskiej energetyki jądrowej
 2. A. Chwas (ME) - Zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych
 3. A.G. Chmielewski - Programy badawcze w zakresie energetyki jądrowej- prowadzone obecnie i konieczne do uruchomienia

Tadeusz Chmielniak