ENERGETYKA WODOROWA (Tomasz Chmielniak, Tadeusz Chmielniak) Wydawnictwo Naukowe PWN 2020

Energetyka Wodorowa

Pierwsze na polskim rynku studium poświęcone nowoczesnej i bardzo perspektywicznej technologii wykorzystania wodoru w XXI w. Energetyka wodorowa obejmuje nowoczesną i pojemną gałąź technologii energetycznych, na którą składają się sposoby wytwarzania wodoru, jego magazynowania, transportu i konwersji do różnych postaci energii. Książka znajdzie swoich Czytelników wśród słuchaczy studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych na kierunkach związanych z ENERGETYKĄ, TRANSPORTEM, ELEKTROTECHNIKĄ czy INŻYNIERIĄ ŚRODOWISKA. Zainteresuje również inżynierów energetyków czy specjalistów OZE.

 


WYDAWNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE, Wyd. Pol. Śląskiej Gliwice 2016.

monoTCH2016  

 

 

 

SPIS TREŚCI

- SŁOWO WSTĘPNE

Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK

- SYLWETKA NAUKOWA PROF. ZW. DR HAB. INŻ. TADEUSZA CHMIELNIAKA CZŁONEK KORESPONDENT PAN, M DR H.C. Z OKAZJI JUBILEUSZU 75-LECIA URODZIN I 50-LECIA PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ

prof. dr hab. inż. Andrzej KOTOWICZ prof. dr hab. inż. Andrzej RUSIN prof. dr hab. inż. Andrzej WITKOWSKI

- 45 LAT OD POWSTANIA INSTYTUTU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

prof. dr hab. Tadeusz CHMIELNIAK

- BADANIA W ZAKRESIE ANALIZ CIEPLNO- WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, OCENY TRWAŁOŚCI I RYZYKA PROWADZONE W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

prof. dr hab. inż. Andrzej RUSIN prof. dr hab. Tadeusz CHMIELNIAK

- NUMERYCZNE I EKSPERYMENTALNE BADANIA PRZEPŁYWÓW PARY WODNEJ W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

dr hab. inż. Włodzimierz WRÓBLEWSKI, prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Sławomir DYKAS, prof. Pol. Śl. prof. dr hab. Tadeusz CHMIELNIAK

- BADANIA W ZAKRESIE METODYKI I ANALIZY OBIEGÓW I INSTALACJI ZŁOŻONYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

prof. dr hab. Tadeusz CHMIELNIAK dr hab. inż. Henryk ŁUKOWICZ, prof. Pol. Śl. dr inż. Sebastian RULIK

- PRODUKCJA TURBIN PAROWYCH W POLSCE – OD ZAMECHU DO GE Z PERSPEKTYWY BIURA KONSTRUKCYJNEGO

Dyrektor mgr inż. Daniel LEWANDOWSKI, GE Power Kierownik sekcji mgr inż. Wojciech RADULSKI, GE Power dr inż. Krzysztof DOMINICZAK, GE Power

 


TURBINY CIEPLNE. TEORIA KONTRUKCJA EKSPLOATACJA (Red. T. Chmielniak, A. Rusin, W. Wróblewski, H. Łukowicz). Wyd. Pol. Śląskiej Gliwice 2016.

monoktc2016   

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ 1 ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE I MODERNIZACYJNE

1) Andrzej ADAMKIEWICZ
PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII TURBIN CIEPLNYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG

2) Andrzej BŁASZCZYK
WYBRANE MODERNIZACJE MASZYN WODNYCH

3) Damian JOACHIMIAK, Piotr KRZYŚLAK
BADANIE SZCZELNOŚCI SEGMENTU USZCZELNIENIA JEDNOSTRONNEGO

4) Wojciech KOSMAN
ELASTYCZNOŚĆ CIEPLNA NADKRYTYCZNYCH TURBIN PAROWYCH Z SYSTEMEM CHŁODZENIA

5) Daniel LEWANDOWSKI, Wojciech RADULSKI, Krzysztof DOMINICZAK
PRODUKCJA TURBIN PAROWYCH W POLSCE – OD ZAMECHU DO GE Z PERSPEKTYWY BIURA KONSTRUKCYJNEGO

6) Henryk ŁUKOWICZ, Marcin MRONCZ
MODERNIZACJA TURBINY PO DOBUDOWANIU DO BLOKU INSTALACJI SEPARACJI CO2 METODĄ ABSORPCJI CHEMICZNEJ

7) Mariusz SZYMANIAK
OPTYMALIZACJA USTAWIENIA PIERŚCIENI W NOWYM ROZWIĄZANIU STOPNIA (PATENT 160-805) W CZĘŚCI NP TURBIN PAROWYCH 225MW

8) Artur SZYMAŃSKI
PRZEGLĄD STANU BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH W WIEŃCACH ŁOPATKOWYCH TURBIN GAZOWYCH

CZĘŚĆ 2 ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE I DIAGNOSTYCZNE

1) Krzysztof DOMINICZAK, Wojciech RADULSKI, Mariusz BANASZKIEWICZ, Paweł CECOTKA Antoni SALIJ
NOWOCZESNE SYSTEMY MONITOROWANIA STANU NAPRĘŻEŃ TURBIN CIEPLNYCH

2) Krzysztof DOMINICZAK, Romuald RZĄDKOWSKI, Wojciech RADULSKI
PRZEWIDYWANIE I NADZÓR WYTĘŻENIA TURBIN CIEPLNYCH SIECIAMI NEURONOWYMI

3) Tomasz GAŁKA
MOŻLIWOŚCI OCENY ZAAWANSOWANIA DEGRADACJI UKŁADÓW PRZEPŁYWOWYCH TURBIN PAROWYCH NA PODSTAWIE SYMPTOMÓW DRGANIOWYCH

4) Maciej ROSKOSZ, Krzysztof FRYCZOWSKI, Tomasz SKOCZYLAS, Rafał BUDZISZ, Artur SZYMAŃSKI
IDENTYFIKACJA MIEJSC KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ W ELEMENTACH TURBIN CIEPLNYCH METODAMI MAGNETYCZNYMI

5) Maciej ROSKOSZ, Krzysztof FRYCZOWSKI
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZMIAN WŁASNOŚCI MAGNETYCZNYCH W DIAGNOSTYCE STANU MATERIAŁU

6) Andrzej RUSIN, Henryk ŁUKOWICZ, Grzegorz NOWAK, Michał BIENIEK, Katarzyna STOLECKA
WPŁYW ELASTYCZNEJ PRACY TURBIN NA RYZYKO USZKODZENIA ICH ELEMENTÓW

7) Jan TALER, Marcin TROJAN, Dawid TALER, Piotr DZIERWA, Karol KACZMARSKI, Marcin LISZKA
IMPROVEMENT OF POWER UNIT FLEXIBILITY USING PRESSURE ACCUMULATION OF HOT WATER

CZĘŚĆ 3 ZAGADNIENIA CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE

1) Jan GÓRSKI, Krzysztof NACHYŁA, Tomasz PŁUSA, Tomasz SIWEK
WSTĘPNE PROJEKTOWANIE OSIOWYCH TURBIN GAZOWYCH – ANALITYCZNE I NUMERYCZNE MODELOWANIE GEOMETRII I AERODYNAMIKI STOPNIA

2) Magda JOACHIMIAK, Damian JOACHIMIAK, Piotr KRZYŚLAK
WPŁYW MASOWEGO UDZIAŁU POWIETRZA W PARZE WODNEJ NA PARAMETRY PRZEPŁYWOWE W MODELOWYM PĘCZKU RUROWYM SKRAPLACZA

3) Piotr LAMPART, Mariusz SZYMANIAK, Łukasz JĘDRZEJEWSKI, Jan SURWIŁO
BADANIA ZASILANIA CZĘŚCIOWEGO W TURBINACH PAROWYCH I ORC

4) Romuald RZĄDKOWSKI, Leszek KUBITZ, Artur MAURIN, Ryszard SZCZEPANIK
ANALIZA DYNAMICZNA I PRZEPŁYWOWA ŁOPATEK WIRNIKOWYCH OSTATNIEGO STOPNIA NP TURBINY PAROWEJ

5) Krystian SMOŁKA, Sławomir DYKAS, Mirosław MAJKUT, Michał STROZIK
ANALIZA PRZEPŁYWU PARY WODNEJ Z KONDENSACJĄ METODAMI EKSPERYMENTALNYMI I NUMERYCZNYMI

6) Kamil STARZEWSKI, Rafał LASKOWSKI, Janusz LEWANDOWSKI
DOBÓR OPTYMALNEGO STRUMIENIA WODY CHŁODZĄCEJ DLA BLOKU 50 MW Z ZASTOSOWANIEM MINIMUM GENERACJI ENTROPII I MAKSIMUM MOCY

CZĘŚĆ 4 ZAGADNIENIA TERMODYNAMICZNE I OBIEGI CIEPLNE

1) Krzysztof BADYDA, Wojciech BUJALSKI, Kacper ROSIŃSKI
ANALIZA WZROSTU RENTOWNOŚCI DUŻEJ ELEKTROCIEPŁOWNI WYPOSAŻONEJ W ZASOBNIK CIEPŁA

2) Tadeusz CHMIELNIAK, Daniel CZAJA, Sebastian LEPSZY
ESTYMACJA OPŁACALNOŚCI UKŁADÓW GAZOWYCH Z CZŁONEM POWIETRZNYM

3) Tomasz CHMIELNIAK
ANALIZA TECHNOLOGII ZGAZOWANIA I PIROLIZY WĘGLA DLA PRODUKCJI WODORU W ASPEKCIE EMISJI CO2

4) Krzysztof KOSOWSKI, Marian PIWOWARSKI, Robert STĘPIEŃ, Wojciech WŁODARSKI,
KONCEPCJA OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH DLA WYSOKOSPRAWNYCH ELEKTROWNI CZĘŚĆ A: ELEKTROWNIE ZAWODOWE 60+

5) Krzysztof KOSOWSKI, Marian PIWOWARSKI, Robert STĘPIEŃ, Wojciech WŁODARSKI
KONCEPCJA OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH DLA WYSOKOSPRAWNYCH ELEKTROWNI CZĘŚĆ B: ENERGETYKA PROSUMENCKA I ROZPROSZONA

6) Janusz KOTOWICZ, Mateusz BRZĘCZEK, Łukasz BARTELA
ANALIZA NOWOCZESNYCH TECHNIK CHŁODZENIA TURBINY GAZOWEJ Z ZASTOSOWANYM SPALANIEM SEKWENCYJNYM I ICH WPŁYWU NA PRACĘ ELEKTROWNI GAZOWO – PAROWEJ

7) Władysław KRYŁŁOWICZ, Grzegorz GÓRECKI, Krzysztof KANTYKA
TRUDNY WYBÓR. TURBINA PAROWA CZY UKŁAD ORC

8) Jarosław MILEWSKI, Piotr PUSZKA
WYKORZYSTANIE WODORU JAKO PALIWA W TURBINACH GAZOWYCH NA PRZYKŁADZIE UKŁADÓW GE I SIEMENSA

9) Paweł NIEGODAJEW, Łukasz KOWALCZYK, Dariusz ASENDRYCH, Stanisław DROBNIAK, Witold ELSNER
NUMERYCZNE MODELOWANIE UKŁADU ELEKTROWNI SPRZĘŻONEGO Z INSTALACJĄ DO CHEMICZNEJ ABSORPCJI CO2 ZE SPALIN

10) Katarzyna STĘPCZYŃSKA-DRYGAS, Sławomir DYKAS, Włodzimierz WRÓBLEWSKI
ROLA TURBINY POMOCNICZEJ W BLOKACH PAROWYCH NA ZAAWANSOWANE ULTRANADKRYTYCZNE (A-USC) PARAMETRY PARY

CZĘŚĆ 5 WYBRANE WYNIKI BADAŃ PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENEREGETYCZNYCH

1) Tadeusz CHMIELNIAK, Henryk ŁUKOWICZ, Sebastian RULIK
BADANIA W ZAKRESIE METODYKI I ANALIZY OBIEGÓW I INSTALACJI ZŁOŻONYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

2) Andrzej RUSIN, Tadeusz CHMIELNIAK
BADANIA W ZAKRESIE ANALIZ CIEPLNO- WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, OCENY TRWAŁOŚCI I RYZYKA PROWADZONE W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

3) Włodzimierz WRÓBLEWSKI, Sławomir DYKAS, Tadeusz CHMIELNIAK
NUMERYCZNE I EKSPERYMENTALNE BADANIA PRZEPŁYWÓW PARY WODNEJ W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

STRESZCZENIE

 


OCENA ZAKRESU PRAC PROWADZONYCH W POLSCE W DZIEDZINIE ENERGETYKI NA TLE AKTUALNEJ TEMATYKI W TYM ZAKRESIE NA ŚWIECIE ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU ENERGETYKI POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ - Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN

okĹ‚adka KPE przĂłd   

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wprowadzenie
Tadeusz Chmielniak

Stan i Perspektywy Rozwoju Gazownictwa Ziemnego Oraz Rozpoznania i Zagospodarowania Złóż Konwencjonalnych i Niekonwencjonalnych Gazu Ziemnego W Polsce (2013)
Jakub Siemek, Stanisław Nagy

Energetyka Węglowa
Wojciech Nowak

Energetyka Jądrowa
Jan Składzień

Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Generacja Rozproszona (GR)-Zagadnienia Technologiczne
Jarosław Mikielewicz

Skojarzone Wytwarzanie Energii Elektrycznej I Ciepła
Bolesław Zaporowski

Systemy elektroenergetyczne oraz problemy integracji OZE i GR
Maciej Pawlik

Problemy Ochrony Środowiska
Janusz Lewandowski

Racjonalizacja użytkowania energii
Andrzej Ziębik

Uwagi końcowe
Tadeusz Chmielniak

 


WYZWANIA PALIWOWE, TECHNOLOGICZNE I EKOLOGICZNE DLA POSKIEJ ENERGETYKI - praca zbiorowa

okladka

SPIS TREŚCI

Przedmowa

 1. Tadeusz Chmielniak, Wprowadzenie
 2. Tadeusz Chmielniak, Technologiczny, Ekologiczny oraz Ekonomiczny Stan Polskiego Sektora Wytwarzania Elektryczności i Ciepła
 3. Tadeusz Chmielniak, Skala Wyzwań w Związku z Polityką Energetyczną UE i Bieżącą Sytuacją w Zakresie Bezpieczeństwa Energetycznego i Paliwowego
 4. Jakub Malko, Metodologia Opracowania Prognoz Zapotrzebowania na Energię i Moc Elektryczną
 5. Janusz Lewandowski, Wpływ Ograniczeń Emisyjnych na Rozwój Technologii Energetycznych (Scenariuszy Rozwoju)
 6. Maciej Pawlik, Tomasz Chmielniak, Jan Składzień, Marek Ściążko, Wojciech Nowak (pod red. M. Pawlika) Stan Rozwoju i Pakiet Technologii Energetycznych
 7. Janusz Lewandowski Potencjał Rozwoju Kogeneracji w Polsce
 8. Bolesław Zaporowski Preferowane Technologie Wytwórcze dla Polskiej Elektroenergetyki w latach 2010-2030
 9. Podsumowanie
Streszczenie

 


STABILIZACJA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI W OKRESIE 2008-2020 (Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW 2050) ZA POMOCĄ MECHANIZMÓW RYNKOWYCH (EKONOMIKI) I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII - RÓŻNE SCENARIUSZE ROZWOJOWE ENERGETYKI - Materiały konferencyjne

stabilizacja.jpg

SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Jan Popczyk: Rynek i innowacyjność - dwa współczesne filary zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Klaster 3x20

2. Krzysztof Badyda, Janusz Lewandowski: Konsekwencje strategii unijnej, dotyczącej redukcji CO2 dla elektroenergetyki i ciepłownictwa w Polsce

3. Jan Kiciński: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny - zielona alternatywa dla makroregionu Polski Północnej

4. Artur Głuszek: Bezpieczeństwo energetyczne kraju w perspektywie operatora systemu przesyłowego

5. Krzysztof Noga: Operatorstwo dystrybucyjne jako infrastruktura dla innowacyjnej energetyki rozproszonej i lokalnego bezpieczeństwa elektroenergetycznego

6. Roman Korab: Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w modelu "miedzianej płyty" i w modelu cen węzłowych - porównanie i krytyczna analiza

7. Andrzej Graczyk: Koszty zewnętrzne środowiska. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja

8. Jacek Malko: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne w strategii UE

9. Henryk Kocot: Porównanie i krytyczna analiza dwóch scenariuszy rozwojowych dostaw energii elektrycznej: scenariusza kontynuacji i scenariusza innowacyjnego

10. Wojciech Matuszek: Strategia alokacji inwestycyjnej na nowe segmenty rynku (energii i usług systemowych) w perspektywie krajowego lidera energetyki odnawialnej

11. Bolesław Zaporowski: Wykorzystanie technologii wytwórczych na polskiej mapie bezpieczeństwa elektroenergetycznego

12. Edmund Ciesielka: Strategia alokacji inwestycyjnej na nowe segmenty rynku energiiodnawialnej, infrastruktury i usług dodanych w perspektywie regionalnego lidera energetyki odnawialnej

13. Ryszard Mocha, Martyna Pniewska, Wiesław Kadłubiec: Model energetyczny gminy. Technologia, regulacje prawne, ekonomika, logistyka

 


STRATEGIE ROZWOJOWE W ZAKRESIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH - Materiały konferencyjne

strategie2009

SPIS TREŚCI

Przedmowa

 1. Janusz LEWANDOWSKI, Jarosław MILEWSKI: Zastosowania ogniw paliwowych w energetyce
 2. Zbigniew BIS, Rafał KOBYŁECKI: Kierunki rozwoju kotłów fluidalnych (stan obecny i perspektywy)
 3. Artur TYLISZCZAK, Andrzej BOGUSŁAWSKI, Stanisław DROBNIAK: Stan rozwoju metod numerycznych w badaniach procesów spalania w maszynach i urządzeniach energetycznych
 4. Marek ŚCIĄŻKO, Tomasz CHMIELNIAK: Zasady pracy i konstrukcje generatorów zgazowania węgla dla układów IGCC
 5. Marek PRONOBIS: Kierunki rozwoju kotłów pyłowych (stan obecny i perspektywy)
 6. Jan SKŁADZIEŃ, Tomasz BURY: Rozwój systemów zabezpieczeń w wodnych reaktorach jądrowych nowej generacji
 7. Tadeusz CHMIELNIAK: Turbiny gazowe – kierunki rozwoju
 8. Gerard KOSMAN: Rozwiązania konstrukcyjne turbin parowych
 9. na istotnie nadkrytyczne parametry pary
 10. Jerzy PASTERNAK: Ocena własności nowych stali żarowytrzymałych elementem zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń ciśnieniowych w energetyce
 11. Andrzej RUSIN: Źródła i metody szacowania ryzyka technicznego w technologiach oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
 12. Sławomir DYKAS, Piotr LAMPART: Metody numerycznej mechaniki płynów w aspekcie ich zastosowań do skutecznego rozwiązywania zadań konwersji energii w maszynach przepływowych
 13. Damian GÓRAL: Final Stage of First Supercritical 460MWe CFB Boiler Construction – First Experience (Foster Wheeler)

 


TECHNOLOGIE ZEROEMISYJNE - SPALANIE TLENOWE (zbiór referatów) - Materiały z sympozjum

technzero.jpg

SPIS TREŚCI

1. Maciej CHOROWSKI: Instalacje rozdziału powietrza w spalaniu tlenowym

2. Tomasz GOLEC, Bartosz ŚWIĄTKOWSKI, Sławomir KAKIETEK: Prace badawcze w dziedzinie "Oxy-Combustion" w Instytucie Energetyki

3. Halina KRUCZEK: Charakterystyka procesu spalania pyłu węglowego w atmosferze wzbogaconej w tlen; zapłon, reaktywność, emisja

4. Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, Wojciech NOWAK: Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja

5. Wojciech NOWAK, Tomasz CZAKIERT, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, Waldemar MUSKAŁA, Roman KLAJNY, Marcin PANOWSKI, Robert SEKRET, Jarosław KRZYWAŃSKI: Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej

6. Staffan Görtz: CCS at Vattenfall

7. Arto Hotta: Fluidised bed technology provides solutions for reducing CO2 emissions