TURBINY CIEPLNE. TEORIA KONTRUKCJA EKSPLOATACJA (Red. T. Chmielniak, A. Rusin, W. Wróblewski, H. Łukowicz). Wyd. Pol. Śląskiej Gliwice 2016.

monoktc2016   

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ 1 ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE I MODERNIZACYJNE

1) Andrzej ADAMKIEWICZ
PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII TURBIN CIEPLNYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG

2) Andrzej BŁASZCZYK
WYBRANE MODERNIZACJE MASZYN WODNYCH

3) Damian JOACHIMIAK, Piotr KRZYŚLAK
BADANIE SZCZELNOŚCI SEGMENTU USZCZELNIENIA JEDNOSTRONNEGO

4) Wojciech KOSMAN
ELASTYCZNOŚĆ CIEPLNA NADKRYTYCZNYCH TURBIN PAROWYCH Z SYSTEMEM CHŁODZENIA

5) Daniel LEWANDOWSKI, Wojciech RADULSKI, Krzysztof DOMINICZAK
PRODUKCJA TURBIN PAROWYCH W POLSCE – OD ZAMECHU DO GE Z PERSPEKTYWY BIURA KONSTRUKCYJNEGO

6) Henryk ŁUKOWICZ, Marcin MRONCZ
MODERNIZACJA TURBINY PO DOBUDOWANIU DO BLOKU INSTALACJI SEPARACJI CO2 METODĄ ABSORPCJI CHEMICZNEJ

7) Mariusz SZYMANIAK
OPTYMALIZACJA USTAWIENIA PIERŚCIENI W NOWYM ROZWIĄZANIU STOPNIA (PATENT 160-805) W CZĘŚCI NP TURBIN PAROWYCH 225MW

8) Artur SZYMAŃSKI
PRZEGLĄD STANU BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH W WIEŃCACH ŁOPATKOWYCH TURBIN GAZOWYCH

CZĘŚĆ 2 ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE I DIAGNOSTYCZNE

1) Krzysztof DOMINICZAK, Wojciech RADULSKI, Mariusz BANASZKIEWICZ, Paweł CECOTKA Antoni SALIJ
NOWOCZESNE SYSTEMY MONITOROWANIA STANU NAPRĘŻEŃ TURBIN CIEPLNYCH

2) Krzysztof DOMINICZAK, Romuald RZĄDKOWSKI, Wojciech RADULSKI
PRZEWIDYWANIE I NADZÓR WYTĘŻENIA TURBIN CIEPLNYCH SIECIAMI NEURONOWYMI

3) Tomasz GAŁKA
MOŻLIWOŚCI OCENY ZAAWANSOWANIA DEGRADACJI UKŁADÓW PRZEPŁYWOWYCH TURBIN PAROWYCH NA PODSTAWIE SYMPTOMÓW DRGANIOWYCH

4) Maciej ROSKOSZ, Krzysztof FRYCZOWSKI, Tomasz SKOCZYLAS, Rafał BUDZISZ, Artur SZYMAŃSKI
IDENTYFIKACJA MIEJSC KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ W ELEMENTACH TURBIN CIEPLNYCH METODAMI MAGNETYCZNYMI

5) Maciej ROSKOSZ, Krzysztof FRYCZOWSKI
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZMIAN WŁASNOŚCI MAGNETYCZNYCH W DIAGNOSTYCE STANU MATERIAŁU

6) Andrzej RUSIN, Henryk ŁUKOWICZ, Grzegorz NOWAK, Michał BIENIEK, Katarzyna STOLECKA
WPŁYW ELASTYCZNEJ PRACY TURBIN NA RYZYKO USZKODZENIA ICH ELEMENTÓW

7) Jan TALER, Marcin TROJAN, Dawid TALER, Piotr DZIERWA, Karol KACZMARSKI, Marcin LISZKA
IMPROVEMENT OF POWER UNIT FLEXIBILITY USING PRESSURE ACCUMULATION OF HOT WATER

CZĘŚĆ 3 ZAGADNIENIA CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE

1) Jan GÓRSKI, Krzysztof NACHYŁA, Tomasz PŁUSA, Tomasz SIWEK
WSTĘPNE PROJEKTOWANIE OSIOWYCH TURBIN GAZOWYCH – ANALITYCZNE I NUMERYCZNE MODELOWANIE GEOMETRII I AERODYNAMIKI STOPNIA

2) Magda JOACHIMIAK, Damian JOACHIMIAK, Piotr KRZYŚLAK
WPŁYW MASOWEGO UDZIAŁU POWIETRZA W PARZE WODNEJ NA PARAMETRY PRZEPŁYWOWE W MODELOWYM PĘCZKU RUROWYM SKRAPLACZA

3) Piotr LAMPART, Mariusz SZYMANIAK, Łukasz JĘDRZEJEWSKI, Jan SURWIŁO
BADANIA ZASILANIA CZĘŚCIOWEGO W TURBINACH PAROWYCH I ORC

4) Romuald RZĄDKOWSKI, Leszek KUBITZ, Artur MAURIN, Ryszard SZCZEPANIK
ANALIZA DYNAMICZNA I PRZEPŁYWOWA ŁOPATEK WIRNIKOWYCH OSTATNIEGO STOPNIA NP TURBINY PAROWEJ

5) Krystian SMOŁKA, Sławomir DYKAS, Mirosław MAJKUT, Michał STROZIK
ANALIZA PRZEPŁYWU PARY WODNEJ Z KONDENSACJĄ METODAMI EKSPERYMENTALNYMI I NUMERYCZNYMI

6) Kamil STARZEWSKI, Rafał LASKOWSKI, Janusz LEWANDOWSKI
DOBÓR OPTYMALNEGO STRUMIENIA WODY CHŁODZĄCEJ DLA BLOKU 50 MW Z ZASTOSOWANIEM MINIMUM GENERACJI ENTROPII I MAKSIMUM MOCY

CZĘŚĆ 4 ZAGADNIENIA TERMODYNAMICZNE I OBIEGI CIEPLNE

1) Krzysztof BADYDA, Wojciech BUJALSKI, Kacper ROSIŃSKI
ANALIZA WZROSTU RENTOWNOŚCI DUŻEJ ELEKTROCIEPŁOWNI WYPOSAŻONEJ W ZASOBNIK CIEPŁA

2) Tadeusz CHMIELNIAK, Daniel CZAJA, Sebastian LEPSZY
ESTYMACJA OPŁACALNOŚCI UKŁADÓW GAZOWYCH Z CZŁONEM POWIETRZNYM

3) Tomasz CHMIELNIAK
ANALIZA TECHNOLOGII ZGAZOWANIA I PIROLIZY WĘGLA DLA PRODUKCJI WODORU W ASPEKCIE EMISJI CO2

4) Krzysztof KOSOWSKI, Marian PIWOWARSKI, Robert STĘPIEŃ, Wojciech WŁODARSKI,
KONCEPCJA OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH DLA WYSOKOSPRAWNYCH ELEKTROWNI CZĘŚĆ A: ELEKTROWNIE ZAWODOWE 60+

5) Krzysztof KOSOWSKI, Marian PIWOWARSKI, Robert STĘPIEŃ, Wojciech WŁODARSKI
KONCEPCJA OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH DLA WYSOKOSPRAWNYCH ELEKTROWNI CZĘŚĆ B: ENERGETYKA PROSUMENCKA I ROZPROSZONA

6) Janusz KOTOWICZ, Mateusz BRZĘCZEK, Łukasz BARTELA
ANALIZA NOWOCZESNYCH TECHNIK CHŁODZENIA TURBINY GAZOWEJ Z ZASTOSOWANYM SPALANIEM SEKWENCYJNYM I ICH WPŁYWU NA PRACĘ ELEKTROWNI GAZOWO – PAROWEJ

7) Władysław KRYŁŁOWICZ, Grzegorz GÓRECKI, Krzysztof KANTYKA
TRUDNY WYBÓR. TURBINA PAROWA CZY UKŁAD ORC

8) Jarosław MILEWSKI, Piotr PUSZKA
WYKORZYSTANIE WODORU JAKO PALIWA W TURBINACH GAZOWYCH NA PRZYKŁADZIE UKŁADÓW GE I SIEMENSA

9) Paweł NIEGODAJEW, Łukasz KOWALCZYK, Dariusz ASENDRYCH, Stanisław DROBNIAK, Witold ELSNER
NUMERYCZNE MODELOWANIE UKŁADU ELEKTROWNI SPRZĘŻONEGO Z INSTALACJĄ DO CHEMICZNEJ ABSORPCJI CO2 ZE SPALIN

10) Katarzyna STĘPCZYŃSKA-DRYGAS, Sławomir DYKAS, Włodzimierz WRÓBLEWSKI
ROLA TURBINY POMOCNICZEJ W BLOKACH PAROWYCH NA ZAAWANSOWANE ULTRANADKRYTYCZNE (A-USC) PARAMETRY PARY

CZĘŚĆ 5 WYBRANE WYNIKI BADAŃ PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENEREGETYCZNYCH

1) Tadeusz CHMIELNIAK, Henryk ŁUKOWICZ, Sebastian RULIK
BADANIA W ZAKRESIE METODYKI I ANALIZY OBIEGÓW I INSTALACJI ZŁOŻONYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

2) Andrzej RUSIN, Tadeusz CHMIELNIAK
BADANIA W ZAKRESIE ANALIZ CIEPLNO- WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, OCENY TRWAŁOŚCI I RYZYKA PROWADZONE W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

3) Włodzimierz WRÓBLEWSKI, Sławomir DYKAS, Tadeusz CHMIELNIAK
NUMERYCZNE I EKSPERYMENTALNE BADANIA PRZEPŁYWÓW PARY WODNEJ W INSTYTUCIE MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

STRESZCZENIE